VESTKAM s.r.o.

Ťažba a spracovanie dolomitu

Výroba dolomitického kameniva v lome Dolina - Horné Vestenice

Vyberte si z našej ponuky kameniva

Frakcia Cena za tonu bez DPH Cena za tonu s DPH
Kamenivo 0/4 6,70 € 8,04 €
Kamenivo 4/8 7,80 € 9,36 €
Kamenivo 0/8 7,00 € 8,40 €
Kamenivo 8/16 6,80 € 8,16 €
Kamenivo 32/63 5,90 € 7,08 €
Kamenivo netriedené 5,60 € 6,72 €

*Vyrábané kamenivo spĺňa požiadavky noriem: EN 13242:2002, EN 13043:2002, EN 12620:2002.

Otváracie hodiny

Od 1.4. do 31.10.
7:00 hod - 17:00 hod
Obedova prestavka
11:00 hod - 11:30 hod

Kontakné informácie

VESTKAM, s.r.o.
Horné Vestenice č. 307
972 22 Horné Vestenice
tel.: 046/5497113
fax.: 046/549 80 90
e-mail: vestkam@vestkam.sk